افزایش دادن اخبار خراسان میهمان ارتباط

افزایش دادن: اخبار خراسان میهمان ارتباط استانی برنامه مشهدمقدس خراسان رضوی

هواپیمای سقوط کرده هیچ مسئله فنی نداشت / وزیر کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با توجه به اینکه هواپیمای سقوط کرده پیش از این هیچ مسئله فنی نداشته و حتی موتورهای آن نیز با تعمیرات اساسی جه..

ادامه مطلب

رژیم صهیونیستی منبع اطلاعات افشایی از سوی ترامپ به روسیه بوده است

منبع اطلاعات محرمانه ای که در دیدار هفته گذشته مدیر جمهوری آمریکا با دو مقام بلندپایه روسیه افشا شد، رژیم صهیونیستی بوده هست. به گزارش گروه بین المل..

ادامه مطلب