افزایش دادن اخبار خراسان میهمان ارتباط

افزایش دادن: اخبار خراسان میهمان ارتباط استانی برنامه مشهدمقدس خراسان رضوی

رژیم صهیونیستی منبع اطلاعات افشایی از سوی ترامپ به روسیه بوده است

منبع اطلاعات محرمانه ای که در دیدار هفته گذشته مدیر جمهوری آمریکا با دو مقام بلندپایه روسیه افشا شد، رژیم صهیونیستی بوده هست. به گزارش گروه بین المل..

ادامه مطلب