افزایش دادن اخبار خراسان میهمان ارتباط

افزایش دادن: اخبار خراسان میهمان ارتباط استانی برنامه مشهدمقدس خراسان رضوی

ذکرهای ماه مبارک شعبان ، چگونگی خواندن نماز حضرت ابوالفضل(ع)

در روز تولد حضرت ابوالفضل(ع) علاوه بر ذکرهای ماه مبارک شعبان می‌توان نماز پرفضیلت این حضرت را نیز به جای آورد. به گزارش گروه وبگردی گروه تحری..

ادامه مطلب